ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ SEPTONA - JUNIOR FINANCIAL ANALYST - ASSISTANT BRAND MANAGER - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3 Θέσεις Πρακτικής Άσκησεις στην εταιρία SEPTONA

Επισυνάπτεται περιγραφή κάθε θέσης
 

- Junior Financial Analyst

- Assistant Brand Manager

- Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

με την υποβολή (κοινοποίηση και στο nio[at]uoa.gr