Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Β΄ΦΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23 (27.5.23)

Πρόγραμμα εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2022-23 (27.5.23)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Β΄ ΦΑΣΗ (ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 22/5/23 ΕΩΣ 26/5/23)

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Β΄φάση (Ενστάσεις από 22/5/23 έως 26/5/23)