ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2019 με το Νόμο 4589 και ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών.