ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

και συνοπτικός οδηγός πρωτοετών μαζί με τον οδηγό σπουδών

Επίσης δείτε την παρουσίαση για τους πρωτοετής με χρήσιμες πληροφορίες για το τμήμα μας και το Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο έχει φροντίσει για μια σειρά θεμάτων, εκτός των εκπαιδευτικών, που άπτονται του κοινωνικού ρόλου του Ιδρύματος. Εξάλλου, ένας από τους σκοπούς του είναι και η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικότητων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. Έτσι, οι φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά παροχών και διευκολύνσεων ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους ενώ ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως ΑμεΑ και άποροι.

Ενημερωθείτε για τις Παροχές και τις Δραστηριότητες στους παρακάτω Συνδέσμους: