ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητικές περιοχές

Η έρευνα στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας θα αποτελεί κύριο στόχο.Το πρόγραμμα σπουδών, τα σχεδιαζόμενα εργαστήρια και η σχεδιαζόμενη προμήθεια εξοπλισμού για τα επόμενα έτη στοχεύουν στην ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σε αντικείμενα όπως ενδεικτικά:

 • μεγάλα δεδομένα 
 • διαδίκτυο των πραγμάτων 
 • βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων
 • ρομποτική 
 • αυτόματος έλεγχος
 • κυβερνοφυσικά συστήματα 
 • τρισδιάστατη εκτύπωση 
 • πληροφοριακά συστήματα 
 • ευρυζωνικά δίκτυα 
 • υπολογιστική νέφους 
 • επεξεργασία σήματος, 
 • τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση 
 • διοίκηση καινοτομίας και τεχνολογίας, ανθρωπίνων πόρων κα ποιότητας 
 • διαχείριση έργων 
 • συστήματα υποστήριξης αποφάσεων 
 • χρηματοοικονομική ανάλυση και μηχανική 
 • τεχνοοικονομική ανάλυση 
 • ανάλυση δεδομένων/προβλέψεις 
 • μάρκετινγκ

Στόχοι έρευνας

Η έρευνα στο Τμήμα είναι θεωρητική, πειραματική, εφαρμοσμένη και αναπτυξιακή και αποσκοπεί είτε στην επίλυση προβλημάτων καθαρά θεωρητικού ενδιαφέροντος ή πρακτικών προβλημάτων που απαιτούν πειραματική σπουδή, είτε στην ανάπτυξη μεθόδων, προϊόντων ή κοινωνικών αγαθών, είτε, τέλος, στην παροχή υπηρεσιών-συμβουλών. Η έρευνα, επιπλέον, πρέπει να συνεχίσει να συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσα στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και των διεθνών εξελίξεων των επιστημών, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στη δημιουργία νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, και γενικότερα στην ανάταση των επιστημών. Με την προγραμματισμένη αύξηση του αριθμού των μελών ΔΕΠ του Τμήματος κατά τα επόμενα έτη και την ανάπτυξη των υποδομών αναμένεται να αυξηθεί δραστικά η ερευνητική παραγωγή και κατά συνέπεια η ερευνητική δυναμική του ΠΠΣ με έμφαση στις διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες.