ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας περιλαμβάνει σήμερα (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022) 26 μέλη και συγκεκριμένα

 • 4 μέλη ΔΕΠ (2 βαθμίδας Καθηγητή, 1 βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή και 1 βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή) που έχουν ενταχθεί στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
 • 13 μέλη ΔΕΠ (6 βαθμίδας Καθηγητή, 2 βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή και 5 βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή) και 1 μέλος ΕΔΙΠ άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ, στα οποία έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
 • 8 εξωτερικούς συνεργάτες (4 ακαδημαϊκούς υποτρόφους και 4 διδάσκοντες του ΠΔ 407/80), στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο κατόπιν ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν το προσεχές χρονικό διάστημα

 • διαδικασίες πρόσληψης 7 νέων μελών ΔΕΠ κατόπιν προκήρυξης νέων θέσεων στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών» (εκκρεμεί η ορκωμοσία του υποψηφίου που επελέγη)
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική νέφους» (σε εξέλιξη οι διαδικασίες της εκλογής)
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση» (σε εξέλιξη οι διαδικασίες της εκλογής)
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Τεχνολογίας» (σε εξέλιξη οι διαδικασίες της εκλογής)
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων Έντασης Τεχνολογίας» (σε εξέλιξη οι διαδικασίες της εκλογής)
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» (σε εξέλιξη οι διαδικασίες της εκλογής)
  • θέση Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός της Βιομηχανίας» (σε εξέλιξη η υποβολή υποψηφιοτήτων)
 • διαδικασία μετακίνησης στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας 1 μέλους ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας και εκκρεμούν τα υπόλοιπα στάδια της σχετικής διαδικασίας (διδάσκει ήδη στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας)
 • διαδικασίες μετακίνησης στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας 3 μελών ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση (διδάσκουν ήδη στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας).

Επίσης στο Τμήμα υπηρετούν 2 μέλη  Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό).