ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διδάσκοντες

Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας περιλαμβάνει σήμερα (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) 29 μέλη και συγκεκριμένα

 • 11 μέλη ΔΕΠ (4 βαθμίδας Καθηγητή, 2 βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή και 5 βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή) που έχουν ενταχθεί στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
 • 13 μέλη ΔΕΠ (6 βαθμίδας Καθηγητή, 2 βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή και 5 βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή) άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ, στα οποία έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
 • 8 εξωτερικούς συνεργάτες (4 ακαδημαϊκούς υποτρόφους και 4 διδάσκοντες του ΠΔ 407/80), στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο κατόπιν ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν το προσεχές χρονικό διάστημα

 • διαδικασίες πρόσληψης 4 νέων μελών ΔΕΠ κατόπιν προκήρυξης νέων θέσεων στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική νέφους» (εκκρεμεί η ορκωμοσία του υποψηφίου που επελέγη)
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση» (εκκρεμεί η ορκωμοσία του υποψηφίου που επελέγη)
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων Έντασης Τεχνολογίας» (σε εξέλιξη οι διαδικασίες της εκλογής)
  • θέση Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός της Βιομηχανίας» (σε εξέλιξη οι διαδικασίες της εκλογής)

Επίσης στο Τμήμα υπηρετούν 2 μέλη  Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό).

Ονομαστικός Κατάλογος Μελών ΔΕΠ του Τμήματος

Νικόλαος Ασημάκης, Καθηγητής

CV


Παναγιώτης Κ. Γκόνης, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Δημήτρης Κατσιάνης, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Νικόλαος Δ. Κούβακας, Αναπληρωτής Καθηγητής

CV


Φώτης Ν. Κουμπουλής, Καθηγητής

CV


Πέτρος Μπίθας, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Διονύσης Ξενάκης, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Κώστας Παπαδόπουλος, Καθηγητής

CV


Παναγιώτα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

CV


Λάμπρος Σαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

CV


Μαρία Π. Τζαμτζή, Καθηγήτρια

CV


Μέλη ΕΤΕΠ του τμήματος

Ιωάννης Σιγάλας

CV


Μάριος Τσουκαλάς

CV


Ονομαστικός Κατάλογος Εξωτερικών Διδασκόντων

Γεώργιος Αλεξανδρίδης, Ε.ΔΙ.Π

CV


Λάμπρος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής

CVΝεκτάριος Κρανίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

CV


ΔΡ. Αναστάσιος Λιαπάκης 

CV


Γεώργιος Μακρυγιαννάκης, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Θεόδωρος Μάρης, Καθηγητής

CVΛάζαρος Μεράκος, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος

CV


Δρ. Χριστίνα Μορφάκη

CV


Έκτορας Νισταζάκης, Καθηγητής

CV


Δρ. Κυριακή Παναγίδη

CV


Αντώνιος Πασχάλης, Καθηγητής

CVΓεώργιος Τόμπρας, Καθηγητής

CV


Δημήτριος Γ. Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος

CV