ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο (Πρόγραμμα)

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-22 βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο (Ημερολόγιο)