ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Τμήμα Ψηφιακής Βιομηχανίας διοικείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής του ΕΚΠΑ

Συγκεκριμένα τα μέλη της ΓΣ είναι:

Αναπλ. Καθ. Δημήτρης Βαρουτάς, Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθ. Γεώργιος Τόμπρας 

Αναπλ. Καθ. Διονύσης Ρεΐσης

Επικ. Καθ. Αθανασία Αλωνιστιώτη