ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Τμήμα Ψηφιακής Βιομηχανίας διοικείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής του ΕΚΠΑ

Συγκεκριμένα τα μέλη της ΓΣ είναι:

Καθ. Λάζαρος Μεράκος, Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθ. Γεώργιος Τόμπρας 

Καθ. Διονύσης Ρεΐσης

Αναπλ. Καθ. Αθανασία Αλωνιστιώτη