ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Τμήμα Ψηφιακής Βιομηχανίας διοικείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής του ΕΚΠΑ

Συγκεκριμένα τα μέλη της ΓΣ είναι:

Καθ. Λάζαρος Μεράκος, Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης, Αναπλ. Πρόεδρος

Καθ. Γεώργιος Τόμπρας 

Καθ. Διονύσης Ρεΐσης

Αναπλ. Καθ. Αθανασία Αλωνιστιώτη