ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας διοικείται από τη Γενική Συνέλευση που απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος.

Πρόεδρος του τμήματος είναι ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και Αντιπρόεδρος η Καθηγήτρια Μαρία Τζαμτζή