ΕΥΔΟΞΟΣ

Κάθε έτος η λίστα του Τμήματος με τα προτεινόμενα συγγράμματα αλλάζει. Για το 2022-23 η λίστα για όλα τα βιβλία είναι στονΕύδοξο

https://service.eudoxus.gr/.../depart.../courses/411910/2022

Επίσης υπάρχουν και τα συγγράμματα του Κάλλιπου https://www.kallipos.gr/el/