Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελώντας σημείο ιστορικής αναφοράς για τη συνεχή και ποιοτική εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη που προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, δημιούργησε το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (ΤΨΒ), ως παρέμβαση στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, γνωστής ως Industry 4.0. Η 4η βιομηχανική επανάσταση αποσκοπεί στη συνύπαρξη και διάδραση ανθρώπου και μηχανής, σε έναν ενοποιούμενο φυσικό, ψηφιακό και βιολογικό κόσμο με δυσδιάκριτα όρια. Στόχος του Τμήματος είναι να γίνει σημείο αναφοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την 4η βιομηχανική επανάσταση, με άξονες τη συνεργασία ανθρώπου και μηχανής με ευφυείς τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας. Το Τμήμα προσφέρει ένα στιβαρό υπόβαθρο εκπαίδευσης σε τεχνολογίες που αφορούν:

  1. Την ευρύτερη περιοχή της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών με έμφαση στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων (μεγάλα δεδομένα, (βιομηχανικό) Διαδίκτυο των πραγμάτων)
  2. Στους αυτοματισμούς (ρομποτική, αυτόματος έλεγχος, κυβερνοφυσικά συστήματα, τρισδιάστατη εκτύπωση, drones),
  3. Στη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων (ευρυζωνικά δίκτυα, υπολογιστική νέφους)
  4. Στην έξυπνη διασύνδεση ανθρώπων και κυβερνοφυσικών συστημάτων
  5. Στην τεχνοοικονομική ανάλυση σε συνδυασμό με μεθόδους και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, λήψης και υποστήριξης αποφάσεων, εστιάζοντας στη σύγχρονη, ψηφιακή βιομηχανία και στη διοίκησή της.

Συνεπώς, το Τμήμα συνεισφέρει σε σημαντικές θεματικές εξειδικεύσεις μιας εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας, όπως το έξυπνο εργοστάσιο, το διασυνδεδεμένο δίκτυο εφοδιασμού, το ψηφιοποιημένο οικοσύστημα υγείας, ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, η ψηφιακή εμπειρία του πελάτη, τα δίκτυα 5G, το μέλλον της εργασίας στην ψηφιακή εποχή, οι ανάγκες σε ψηφιακές δεξιότητες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης, κλπ. Στόχος του Τμήματος είναι να καλύψει τη ζήτηση για στελέχη με ισχυρό υπόβαθρο σε ψηφιακές τεχνολογίες, πληροφορική και διοίκηση καινοτομίας & τεχνολογίας. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος συμβάλλει σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή και στην εκπαίδευση του προσωπικού της ελληνικής βιομηχανίας σε τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού όπως:

•             Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data)

•             Προηγμένες Υπηρεσίες Κινητών Δικτύων

•             Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud)

•             Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things)

•             Ρομποτική και Αυτοματοποίηση

•             Κυβερνοφυσικά Συστήματα

•             Τρισδιάστατη Εκτύπωση (3D printing)

•             Tεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση (Artificial Intelligence, Μachine Learning).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο στις τεχνολογίες ψηφιακής βιομηχανίας, που συνεισφέρουν στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Συνεπώς έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδιασμός, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση, με έμφαση την απασχόλησή τους στον βιομηχανικό κλάδο, αλλά και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους και υπηρεσίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Επισυνάπτεται το ΠΔ 85/17-12-2022 "Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)", σύμφωνα με το οποίο το πτυχίο του τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας αποτελεί προσόν διορισμού στο Δημόσιο στην Ειδικότητα "ΠΕ Πληροφορικής".

Επίσης, δύνανται να ασχοληθούν, ενδεικτικά, με

  1. την προσφορά υπηρεσιών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και παραγωγικές μονάδες με τεχνολογικό υπόβαθρο, σε μονάδες πληροφορικής, δικτύων και τεχνικών υπηρεσιών δημοσίων οργανισμών, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
  2. τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
  3. την έρευνα και ανάπτυξη σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Το Τμήμα ΤΨΒ έχει έδρα στο κτιριακό Συγκρότημα Ευρίπου του ΕΚΠΑ, στα Ψαχνά Ευβοίας, πλησίον της ιστορικής πόλης της Χαλκίδας, όπου στεγάζεται το σύνολο των ακαδημαϊκών, διδακτικών, ερευνητικών, διοικητικών υπηρεσιών και λοιπών δραστηριοτήτων. Να σημειωθεί ότι υπάρχει καθημερινή απευθείας σύνδεση με πολυάριθμα δρομολόγια ΚΤΕΛ του συγκροτήματος με την Αθήνα. Στο Τμήμα λειτουργούν νέα εκπαιδευτικά εργαστήρια που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα Σπουδών και εργαστηριακές μονάδες (units) που προωθούν την έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Το Τμήμα δέχεται υποψήφιους/ες φοιτητές/ριες από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις από το 2ο και το 4ο Επιστημονικά Πεδία.

Επισυνάπτεται η Παρουσίαση του Τμήματος από την ημερίδα «Σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»: Μία εκδήλωση ενημέρωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού για όλους τους μαθητές της Γ’ Λυκείου της χώρας

Παρουσίαση του Τμήματος για τους μαθητές της Γ' Λυκείου.