ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Σπουδών

Παρουσιάζεταιτο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (2022) που θα ισχύσει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και οι μεταβατικές διατάξεις για τους εν ενεργεία φοιτητές.

Πατήστε εδώ για την παρουσίαση της υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών

Η παρουσίαση περιλαμβάνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τους πρωτοετείς μαθητές

Πληροφορίες για το ωρολόγιο πρόγραμμα του εκάστοτε έτους περιλαμβάνονται και εδώ