ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" (MSC IN DIGITAL HUMANITIES)

Τρία ερευνητικά κέντρα με ηγετικό ρόλο στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες διεθνώς, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΘΗΝΑ», συνεργάζονται στη δημιουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος "Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες" (MSc in Digital Humanities), που θα αρχίσει να δέχεται φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος, 2024-2025. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε πτυχιούχους Πληροφορικής, Επιστήμης Πληροφορίας, Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών.  


Η φοίτηση στο νέο πρόγραμμα θα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Humanities)»,σε μία από τις ειδικεύσεις: (1) Αναλυτική Δεδομένων για Ανθρωπιστικές Επιστήμες, (2) Τεχνολογίες τρισδιάστατης αναπαράστασης, (3) Επαυξημένες Κειμενικές Σπουδές, (4) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, μέχρι τις 25 Ιουνίου 2024. Προβλέπεται η εισαγωγή δεκαπέντε (15) φοιτητών/τριών ανά ειδίκευση. Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο:

https://dh-el.arch.uoa.gr/fileadmin/depts/arch.uoa.gr/dh/uploads/admin_docs/calls/dh-prokirixi-gr-0.2.pdf


Πληροφορίες: https://dh.arch.uoa.gr/
Email: dh[at]uoa[dot]gr