ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επισυνάπτεται η απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.  Στο ΦΕΚ 1271/9-4-2020 Τεύχος Β' καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 λόγω των εκτάκτων αναγκών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι η διανομή θα πραγματοποιηθεί με κατ΄ οίκον παράδοση μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς προς κάθε δικαιούχο φοιτητή

Το ΦΕΚ διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο