ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

CITY INNOVATION TALKS 2023

City Innovation Talks 2023

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2023, στο χώρο του Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28, Αθήνα), θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή εκδήλωση για την ψηφιακή καινοτομία στις πόλεις μας, City Innovation Talks 2023. Στόχος του City Innovation talks είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών δήμων και επιχειρήσεων της χώρας μας και η ανάπτυξη δημιουργικής συζήτησης για την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και καινοτομιών που έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις μας, την τοπική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη συμμετοχικότητα και τη βιωσιμότητα.

Δήλωση συμμετοχής με φυσική παρουσία: https://crowdpolicy.com/city-innovation-talks-2023 

Περισσότερα: https://bit.ly/45BhCHJ