ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Το Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας και το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ συνδιοργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών