ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 -2024


Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στην παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για τους προπτυχιακούς φοιτητές, θα
υποβάλλονται από την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023 έως τη Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα
sitisi.uoa.gr. Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο φοιτητής θα χρησιμοποιήσει τους κωδικούς του ιδρυματικού του λογαριασμού. Οι πρωτοετείς
φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο τμήμα τους και μετά να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης μέσω αίτησης
στη σελίδα webadm.uoa.gr. 

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο