ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διδάσκοντες

Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας περιλαμβάνει σήμερα (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024) 28 μέλη και συγκεκριμένα

  • 19 μέλη ΔΕΠ (6 βαθμίδας Καθηγητή, 5 βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή και 8 βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή) που έχουν ενταχθεί στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
  • 7 μέλη ΔΕΠ (1 βαθμίδας Καθηγητή, 5 βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή και 1 Λέκτορας) άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ, στα οποία έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
  • 2 εξωτερικούς συνεργάτες (2 εντεταλμένους διδάσκοντες), στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο κατόπιν ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν το προσεχές χρονικό διάστημα

  • διαδικασίες πρόσληψης 2 νέων μελών ΔΕΠ κατόπιν προκήρυξης νέων θέσεων στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
    • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων Έντασης Τεχνολογίας» (σε εξέλιξη οι διαδικασίες του διορισμού)
    • θέση Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός της Βιομηχανίας» (σε εξέλιξη οι διαδικασίες της εκλογής)

Επίσης στο Τμήμα υπηρετούν 2 μέλη  Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό).

Ονομαστικός Κατάλογος Μελών ΔΕΠ του Τμήματος


Γεώργιος Αλεξανδρίδης, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Νικόλαος Ασημάκης, Καθηγητής

CV


Παναγιώτης Κ. Γκόνης, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Δημήτρης Κατσιάνης, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Νικόλαος Δ. Κούβακας, Αναπληρωτής Καθηγητής

CV


Φώτης Ν. Κουμπουλής, Καθηγητής

CV


Θεόδωρος Μάρης, Καθηγητής

CV


Πέτρος Μπίθας, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Διονύσης Ξενάκης, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος

CV


Παναγιώτα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

CV


Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Λάμπρος Σαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

CV


Μιχάλης Γ. Σκαρπέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

CV


Μαρία Π. Τζαμτζή, Καθηγήτρια

Αντιπρόεδρος Τμήματος

CV


Χρήστος Τσίνος, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Δημήτριος Γ. Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Μέλη ΕΤΕΠ του τμήματος


Ιωάννης Σιγάλας

CV


Μάριος Τσουκαλάς

CV


Ονομαστικός Κατάλογος Εξωτερικών Διδασκόντων


Λάμπρος Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Γεώργιος Μακρυγιαννάκης, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Γεώργιος E. Παναγωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής

CV


Δρ. Κυριακή Παναγίδη

CV


Δρ. Δημήτριος Σταμούλης

CV