Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Νέα θέση πρακτικής άσκησης στην Gizelis SA

ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ GIZELIS SA

1 ακόμη θέση πρακτικής άσκησης στην Gizelis SA

Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible “Think Big”

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ GRBOSSIBLE “THINK BIG”

Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible “Think Big”

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ INDUSTRY TEC

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ INDUSTRY TEC

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ INDUSTRY TEC

 Θέση πρακτικής άσκησης στην Εταιρία Αναγέννησης και Πρόοδος

ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ

θέση πρακτικής άσκησης στην Εταιρία Αναγέννησης και Πρόοδος