Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρθρο 1

Γενικές Αρχές

Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του ΕΚΠΑ(στο εξής ΤΜΗΜΑ)στο 8οεξάμηνο σπουδών εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση ή συνδυασμό τους, επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας Ι (4 ECTS) και Πτυχιακής Εργασίας II (4ECTS), σύνολο 8 ECTS
 2. Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης (8 ECTS), σύνολο 8 ECTS
 3. Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας Ι (4 ECTS) και Πρακτικής Άσκησης (8ECTS), σύνολο 12 ECTS
 4. Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας Ι (4 ECTS),Πτυχιακής Εργασίας II (4ECTS) και Πρακτικής Άσκησης (8 ECTS), σύνολο 16 ECTS

Σκοπός της θεσμοθετημένης από το Πρόγραμμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος είναι η εξοικείωση τους με το αντικείμενο της μελλοντικής τους απασχόλησης, έτσι ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, καθώς και με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του επαγγελματικού χώρου των Τεχνολογιών της Ψηφιακής Βιομηχανίας, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την επικείμενη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η Πρακτική Άσκηση υλοποιείται:

 1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που κατοχυρώνει ρητά την πρακτική άσκηση των φοιτητών ως μορφή διεξαγωγής διδακτικού έργου (άρθρα 31 και 32 παρ.1 τουΝ.4009/2011.
 2. Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργασιακή και κοινωνικο-ασφαλιστική νομοθεσία.
 3. Σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ο οποίος συντάχθηκε κατ' εφαρμογή του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 4161 τ.Β'/21-09-2018).
 4. Σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την υπ' αριθμ. Κοιν. Υπ. Απ.679/22/08/96, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/2009(ΦΕΚ156Α) και την από 14.2.2017 (συν.2η) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ:ΩΤ0Δ46ΨΖ2Ν-ΩΞΑ) για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών που διενεργείται με επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Επισημαίνεται ότι, η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΕΚΠΑ που διενεργείται με επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, της οποίας τη μέριμνα έχει το Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης του ΕΚΠΑ, εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, που εφαρμόζονται αναλόγως ως προς το σκέλος των ακαδημαϊκών κριτηρίων, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών ρυθμίσεων που απορρέουν από την πράξη χρηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι όπου γίνεται αναφορά σε Πρακτική Άσκηση με επιχορήγηση μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, τα αναφερόμενα θα ισχύσουν εφόσον η Πρακτική Άσκηση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ενταχθεί στο σχετικό πρόγραμμα.

Άρθρο 2

Όροι και Προϋποθέσεις

Για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης και της σύννομης λειτουργίας του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ορίζονται τα ακόλουθα:

 1. Το ΤΜΗΜΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθορίζει τα ακαδημαϊκά κριτήρια αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης. Για την ορθή λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης τη γενική μέριμνα φέρει το ΤΜΗΜΑ, συνεπικουρείται δε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών και τεχνογνωσίας, εφόσον αυτό ζητηθεί από το ΤΜΗΜΑ. Σε κάθε περίπτωση, το ΤΜΗΜΑ ενημερώνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τον αριθμό των φοιτητών που εκπονούν Πρακτική Άσκηση ετησίως στο ΤΜΗΜΑ, ώστε να τηρούνται συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των ασκούμενων φοιτητών στο ΕΚΠΑ.
 2. Η Συνέλευση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ορίζει ένα διδάσκοντα ως «Ακαδημαϊκό Επόπτη Πρακτικής Άσκησης» για κάθε ασκούμενο Προπτυχιακό Φοιτητή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Ο Ακαδημαϊκός Επόπτης έχει την ακαδημαϊκή επίβλεψη και τον συντονισμό των συμβαλλομένων μερών σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τους Διευθυντές Τομέων για την εκάστοτε Πρακτική Άσκηση που τελείται υπό την αιγίδα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
 3. Το ΤΜΗΜΑ συνάπτει τριμερές συμφωνητικό υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΚΠΑ-Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας» με τον εκάστοτε Φορέα Υποδοχής (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) που προτίθεται να απασχολήσει φοιτητή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ στο πλαίσιο του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης.
 4. Στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό αναφέρονται ρητά: ο Επιβλέπων υπάλληλος του Φορέα Υποδοχής, ο οποίος έχει και την ευθύνη σύνταξης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης, καθώς και τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας του στο υπόψη γνωστικό αντικείμενο, η συνολική διάρκεια της άσκησης, η ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, το αντικείμενο της εργασίας στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της πρακτικής άσκησης, οι συναφείς με το αντικείμενο εργασιακές απαιτήσεις και επιθυμητά αποτελέσματα, το ύψος της αμοιβής του ασκούμενου φοιτητή, η σύνταξη και υποβολή εκθέσεων-από τον Ιδιωτικό Φορέα/Επιχείρηση υποδοχής προς τον Ακαδημαϊκό Επόπτη-στις οποίες θα αποτυπώνεται το ειδικότερο περιεχόμενο της εκπαίδευσης του ασκούμενου φοιτητή και οι επιδόσεις του.
 5. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ εκδίδεται σε τρία (3)πρωτότυπα αντίτυπα και υπογράφεται αντιστοίχως από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη(Πρόεδρο Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας–Νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής-Ασκούμενο Φοιτητή). Τα δύο πρωτότυπα αντίτυπα δίδονται στον εκάστοτε Ασκούμενο Φοιτητή και στον Φορέα Υποδοχής με προσαρτημένο τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ενώ το τρίτο πρωτότυπο αντίτυπο κρατείται στο αρχείο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πρότυπα συμφωνητικού παρέχονται στα Παραρτήματα Α και Β του παρόντος (περιπτώσεις μη εργαζόμενου και εργαζόμενου φοιτητή αντίστοιχα).
 6. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό ΕΣΠΑ υπογράφεται από τέσσερα(4) συμβαλλόμενα μέρη (Νόμιμο εκπρόσωπο ΕΚΠΑ-Νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα υποδοχής-Φοιτητής-Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος), σύμφωνα με πρότυπο που παρέχεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ. Τα τρία πρωτότυπα αντίτυπα κατατίθενται στον εκάστοτε Φοιτητή, στον Φορέα Υποδοχής και στο αρχείο του Ειδικού Λογαριασμού, ενώ το τέταρτο πρωτότυπο αντίτυπο κρατείται στο αρχείο του Τμήματος.
 7. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ο Ακαδημαϊκός Επόπτης εξετάζει προφορικά τον φοιτητή-συνυπολογίζοντας την Έκθεση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης του Φορέα Υποδοχής και την Έκθεση Πεπραγμένων του Ασκούμενου Φοιτητή-και καταθέτει στη Συνέλευση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην ακαδημαϊκή βαθμολογική κλίμακα (0-10) με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS),όπως αυτές ορίσθηκαν από τη Συνέλευση και αναφέρονται στο Πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας. Η κατάθεση της βαθμολογίας συνοδεύεται με συνημμένες τις αντίστοιχες Εκθέσεις Ολοκλήρωσης και Πεπραγμένων.
 8. Για την Πρακτική Άσκηση που εκπονείται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά τη δημοσίευση του παρόντος, τα Συμφωνητικά θα συντάσσονται σύμφωνα με τις τυχόν ειδικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την πράξη χρηματοδότησης και θα εντάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, μόνο ως προς το σκέλος των ακαδημαϊκών κριτηρίων, απαιτήσεων και διαδικασιών βαθμολόγησης.

Άρθρο 3

Αμοιβή και ασφάλιση

 1. Η απαραίτητη αμοιβή του Ασκούμενου Φοιτητή καλύπτεται υποχρεωτικά από το Φορέα Υποδοχής, εκτός από τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, όπου η αμοιβή καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ΕΚΠΑ, με βάση τις διαδικασίες που ορίζονται από το Γραφείο Πρακτικής. Για μη εργαζόμενους φοιτητές, το ύψος της ελάχιστης αμοιβής με χρηματοδότηση από ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής ορίζεται στο ποσοστό 80%επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από τον Φορέα Υποδοχής. Στο δημόσιο τομέα οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης και η ανάλογη αμοιβή ορίζονται με βάση σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Για εργαζόμενους φοιτητές, ο κατώτατος μισθός ορίζεται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 2. Οι μη εργαζόμενοι φοιτητές, κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ κατά κινδύνου ατυχήματος. Η ασφαλιστική εισφορά στον ΕΦΚΑ για Ασκούμενους Φοιτητές ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Η ασφάλιση βαρύνει εξ ολοκλήρου το Φορέα Υποδοχής, εκτός από τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω ΕΣΠΑ όπου καλύπτεται από το ΕΚΠΑ. Για εργαζόμενους φοιτητές, ο Φορέας Υποδοχής υποχρεούται σε πλήρη ασφάλιση του Ασκούμενου Φοιτητή, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 3. Για μη εργαζόμενους φοιτητές, απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης Πρακτικής Άσκησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Κατά την υποβολή του σχετικού εντύπου επισυνάπτεται κατά περίπτωση το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης μεταξύ του Ασκούμενου Φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νόμιμου εκπρόσωπου του Φορέα Υποδοχής.

Άρθρο 4 

Ορισμός ακαδημαϊκών και εργασιακών απαιτήσεων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών

 1. Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του ΕΚΠΑ (στο εξής ΤΜΗΜΑ)στο 8οεξάμηνο σπουδών εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση ή συνδυασμό τους. Η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί ως υποχρεωτικό μάθημα στο 8οεξάμηνοτου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, με κωδικό 17.497 και αντιστοιχεί σε 8 πιστωτικές μονάδες ECTS. Η Πρακτική Άσκηση εκπονείται σε Ιδιωτικό ή Δημόσιο φορέα και έχει αντίστοιχη διάρκεια και φόρτο εργασίας.
 2. Η συνολική διάρκεια για την κατοχύρωση της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις (3) μήνες πλήρους απασχόλησης που αντιστοιχεί σε οκτώ (8) ώρες ανά εργάσιμη ημέρα με εβδομαδιαία διάρκεια πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ή το ισοδύναμο μερικής απασχόλησης.
 3. Δικαίωμα έναρξης εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης έχουν οι φοιτητές του ΤΜΗΜΑΤΟΣ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε150 ΕCTS.
 4. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με Φορείς Υποδοχής από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Προς διευκόλυνση της επιλογής Φορέα Υποδοχής συστήνεται στους φοιτητές, πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησής τους, να απευθύνονται σε διδάσκοντα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο άσκησης, ώστε από κοινού με το φοιτητή και τον Επιβλέποντα του Φορέα Υποδοχής να ορίσουν το ακριβές αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης.
 5. Σε κάθε περίπτωση, το αντικείμενο και τα καθήκοντα της εργασίας κατά την Πρακτική Άσκηση κάθε Ασκούμενου Φοιτητή θα πρέπει να είναι σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΤΜΗΜΑ και να περιγράφονται σαφώς πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στο σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

Άρθρο5

Διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης

 1.  Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης πρέπει να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης πριν την έναρξη αυτής, ώστε να επιβεβαιώνεται η δυνατότητα εκπόνησης της άσκησης και να λαμβάνουν το πρότυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης.
 2. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας σε τρία (3) αντίτυπα τουλάχιστον δεκαπέντε(15) ημέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, υπογεγραμμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής και τον Ασκούμενο Φοιτητή, προς υπογραφή από τον Πρόεδρο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Καμία Πρακτική Άσκηση δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει πριν την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και από τα τρία μέρη (Πρόεδρο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ–νόμιμο εκπρόσωπο Φορέα Υποδοχής–Ασκούμενο Φοιτητή).
 3. Με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης, ο Φορέας Υποδοχής αναλαμβάνει να καλύψει πλήρως τις όποιες μισθολογικές και ασφαλιστικές δαπάνες για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης, όπως προκύπτουν από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο και καμία επιβάρυνση δεν προκύπτει για το ΕΚΠΑ. Εξαιρούνται οι Πρακτικές Ασκήσεις με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, όπου το αντίστοιχο κόστος βαρύνει το ΕΚΠΑ για το διάστημα της χρηματοδότησης.
 4. Για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, ακολουθείται διαδικασία επιλογής κατόπιν αιτήσεων των  ενδιαφερομένων, αναλόγως του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνέλευσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος θα ορίζονται και τα κριτήρια επιλογής για τους χρηματοδοτούμενους από το ΕΣΠΑ, τα οποία θα δημοσιοποιούνται μέσω της ιστοθέσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Σε κάθε κύκλο χρηματοδότησης ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και τριμελής επιτροπή ενστάσεων.
 5. Ο ορισμός Ακαδημαϊκού Επόπτη για κάθε Πρακτική Άσκηση (με ή χωρίς χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ μετά την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού με βάση το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτό περιγράφεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Έως τότε, οποιοδήποτε θέμα προκύπτει διευθετείται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης.

Άρθρο6

Ολοκλήρωση και Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης

1. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης και σε διάστημα ενός (1) μηνός από την περάτωσή της, ο Ασκούμενος Φοιτητής υποχρεούται να προσκομίσει στον Ακαδημαϊκό Επόπτη τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • i. Την Έκθεση Πεπραγμένων του ασκούμενου φοιτητή, όπου αναφέρεται αναλυτικά η ενασχόλησή του με το αντικείμενο, οι τεχνικές στις οποίες εκπαιδεύτηκε, τα πειράματα που πραγματοποίησε, κλπ. και η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον Ασκούμενο Φοιτητή, σύμφωνα με πρότυπο διαθέσιμο μέσω της ιστοθέσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
 • ii. Την Έκθεση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης, που υπογράφεται από τον Επιβλέποντα του Φορέα Υποδοχής, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες στις οποίες συμμετείχε, η εκπαίδευση που έλαβε και η αξιολόγηση της απόδοσής του, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με πρότυπο διαθέσιμο μέσω της ιστοθέσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
 • iii. Τη Βεβαίωση Εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης με το ακριβές διάστημα εκπόνησής της, και το ωράριο εργασίας, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής, ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο (π.χ. Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού) η οποία συντάσσεται σύμφωνα με πρότυπο διαθέσιμο μέσω της ιστοθέσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
 • iv. Μόνο για Πρακτική Άσκηση μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, το απογραφικό δελτίο σύμφωνα με το πρότυπο που έχει διαμορφωθεί από το γραφείο πρακτικής άσκησης του ΕΚΠΑ, καθώς και τη δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μαζί με φωτοτυπία της αρχικής σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού.

2. Μετά από την προφορική εξέταση του Ασκούμενου Φοιτητή και τη μελέτη των δικαιολογητικών, ο Ακαδημαϊκός Επόπτης συμπληρώνει τη βεβαίωση-έκθεση αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης (σύμφωνα με πρότυπο διαθέσιμο μέσω της ιστοθέσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ) βεβαιώνοντας ότι ο Ασκούμενος Φοιτητής έχει εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις του, αναφέροντας συνοπτικά τα πεπραγμένα του, αποτυπώνοντας το ειδικότερο περιεχόμενο της εκπαίδευσης του και βαθμολογώντας την επίδοση του Ασκούμενου Φοιτητή. Η βεβαίωση-έκθεση αξιολόγησης και η βαθμολογία που έλαβε ο φοιτητής κατατίθενται από τον Ακαδημαϊκό Επόπτη στη Γραμματεία του Τμήματος, μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά i,ii, iii ή και iv που προσκόμισε ο Ασκούμενος Φοιτητής.