ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Σπουδών

Πατήστε εδώ για το συνοπτικό πρόγραμμα σπουδών και εδώ για την παρουσίαση της υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών

Η παρουσίαση περιλαμβάνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τους πρωτοετείς μαθητές

Επιπλέον πληροφορίες περιλαμβάνονται και εδώ