ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ - ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Διδάσκοντες

Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας περιλαμβάνει σήμερα (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022) 26 μέλη και συγκεκριμένα

 • 4 μέλη ΔΕΠ (2 βαθμίδας Καθηγητή, 1 βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή και 1 βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή) που έχουν ενταχθεί στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
 • 13 μέλη ΔΕΠ (6 βαθμίδας Καθηγητή, 2 βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή και 5 βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή) και 1 μέλος ΕΔΙΠ άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ, στα οποία έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
 • 8 εξωτερικούς συνεργάτες (4 ακαδημαϊκούς υποτρόφους και 4 διδάσκοντες του ΠΔ 407/80), στους οποίους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο κατόπιν ειδικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν το προσεχές χρονικό διάστημα

 • διαδικασίες πρόσληψης 7 νέων μελών ΔΕΠ κατόπιν προκήρυξης νέων θέσεων στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών» (εκκρεμεί η ορκωμοσία του υποψηφίου που επελέγη)
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική νέφους» (σε εξέλιξη οι διαδικασίες της εκλογής)
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση» (σε εξέλιξη οι διαδικασίες της εκλογής)
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Τεχνολογίας» (σε εξέλιξη οι διαδικασίες της εκλογής)
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων Έντασης Τεχνολογίας» (σε εξέλιξη οι διαδικασίες της εκλογής)
  • θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» (σε εξέλιξη οι διαδικασίες της εκλογής)
  • θέση Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακός Εκσυγχρονισμός της Βιομηχανίας» (σε εξέλιξη η υποβολή υποψηφιοτήτων)
 • διαδικασία μετακίνησης στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας 1 μέλους ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας και εκκρεμούν τα υπόλοιπα στάδια της σχετικής διαδικασίας (διδάσκει ήδη στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας)
 • διαδικασίες μετακίνησης στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας 3 μελών ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση (διδάσκουν ήδη στο Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας).

Επίσης στο Τμήμα υπηρετούν 2 μέλη  Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό).

 

Ονομαστικός Κατάλογος διδασκόντων

Γεώργιος Αλεξανδρίδης

Νικόλαος Ασημάκης

Λάμπρος Βασιλειάδης

Γεώργιος Βαρώτσος

Παναγιώτης Γκόνης

Δημήτρης Κατσιάνης

Κώστας Κολομβάτσος

Νικόλαος Κουβακάς

Φώτιος Κουμπουλής

Νεκτάριος Κρανίτης

Αναστάσιος Λιαπάκης

Γεώργιος Μακρυγιαννάκης

Ειρήνη Μαμάκου

Θεόδωρος Μάρης

Χρήστος Μασούρος

Λάζαρος Μεράκος

Μύρων Μπενιουδάκης

Πέτρος Μπίθας

Έκτορας Νισταζάκης

Διονύσης Ξενάκης

Κώστας Παπαδόπουλος

Αντώνιος Πασχάλης

Λάμπρος Σαράκης

Δημήτρης Σταμούλης

Μαρία Τζαμτζή

Γεώργιος Τόμπρας

Δημήτρης Φραγκούλης

Ευστάθιος Χατζηευθυμιάδης