ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ SIEMENS DIGITAL INDUSTRIES

Υποβολή αιτήσεων για πρακτική άσκηση φοιτητών (Siemens Digital Industries)

Οσοι υποβάλουνε αίτηση να την κοινοποιήσουν και στο nio@uoa.gr (κ. Ξενάκη)

Επισυνάπτονται πληροφορίες