ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ FOGUS INNOVATIONS AND SERVICES P.C.

Στο σύστημα ΑΤΛΑΣ έχουν ανακοινωθεί θέσεις πρακτικής άσκησης από την εταιρία FOGUS Innovations and Services P.C. με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

ΘΕΣΗ 1: DevOps engineer

Ο/η υποψήφιος / υποψήφια θα εργαστεί σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα τα οποία τρέχουν στην εταιρία. 

Προτιμητέα γνώση / εμπειρία σε:

- Eργαλία και μεθοδολογίες για ανάπτυξη λογισμικού (DevOps tools).

- Γλώσσες προγραμματισμου όπως: .NET framework (C#), Python.

ΘΕΣΗ 2: Προγραμματιστής Unity/Unreal Engine

Η θέση αυτή προβλέπει υποστήριξη έργων για Digital Twins με αξιοποίηση του πλαισίου Unity ή του πλαισίου Unreal Engine. 

Ειναι απαραίτητο να υπάρχουν καλές γνώσεις προγραμματισμού κατά προτίμηση σε C# και επιθυμητό να έχει ασχοληθεί ήδη ο/η ενδιαφερόμενος/η με τον προγραμματισμό Παιγνίων.

Η θέσεις αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους με όρεξη και καλή διάθεση για εργασία στα αντικείμενα αυτά, να εκπονήσουν πτυχιακή (μόνο) ή/και να υλοποίησουν την πρακτική τους άσκηση ή/και να αφορούν άμεση (ή μελλοντική) πρόσληψη εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της θέσης.

Οι θέσεις έχουν καταχωρηθεί και στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (Κωδικός Group: 246684 και 246670)

Επικοινωνία με κοινοποίηση: dtsolkas[at]fogus[dot]grhr[at]fogus[dot]gr