ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το Σεμινάριο του 1ου Εξαμήνου θα ξεκινήσει στο τέλος Οκτωβρίου. 
Λεπτομέρειες θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση.