ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Συμπληρωματικές οδηγίες εγγραφής πρωτοετών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ταυτοπροσωπία – Ταυτοποίηση στοιχείων  (υποχρεωτική διαδικασία).

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές πρέπει  να αποστείλουν στη γραμματεία του Τμήματος (διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας ΕΚΠΑ, Ψαχνά Ευβοίας 34400)

τα ακόλουθα δικαιολογητικά με ταχυμεταφορά (courier) ή ταχυδρομικά (συστημένο) μέχρι τις 12/10/2020.

  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το γνήσιο της υπογραφής τους (ΚΕΠ).
  • Ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση εγγραφής σε δημοτολόγιο δήμου των Ν. Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου ή μετεγγραφής σε άλλο δήμο (μόνο για τις περιπτώσεις Ελλήνων της Μουσουλμανικής μειονότητας).
  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των στοιχείων σας στο ηλεκτρονικό σύστημα της γραμματείας, θα δοθούν οι βεβαιώσεις εγγραφής και τα πιστοποιητικά στρατολογίας, μετά από σχετική ανακοίνωση της γραμματείας.