ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Το πρόγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021 βρίσκεται στο παρακάτω  σύνδεσμο

Έναρξη εξετάσεων Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021