ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Το πρόγραμμα των εξετάσεων του Φεβρουαρίου 2021 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Για εκτυπώσιμη μορφή, πατήστε εδώ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρακάτω ώρες έχουν δεσμευτεί για τα μαθήματα που δεν έχουν απαλλακτική εργασία. Ο ακριβής τρόπος και χρόνος εξέτασης για κάθε μάθημα θα ανακοινωθεί από τον διδάσκοντα του μαθήματος, μέσω των διαθέσιμων εργαλείων επικοινωνίας (eClass, κλπ).

Μάθημα

Ημερομηνία

Ώρα

Τρόπος Εξέτασης

Φυσική Ι

Δευτέρα 01/02/2021

10:30-13:30

Εξ αποστάσεως (Γραπτή)

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Πέμπτη 04/02/2021

10:30-13:30

Εξ αποστάσεως (Γραπτή)

Ψηφιακή Σχεδίαση

(Θεωρία)

-

-

Συνεννόηση με Διδάσκοντα

Ψηφιακή Σχεδίαση (Εργαστήριο)

-

-

Συνεννόηση με Διδάσκοντα

Εισαγωγή στην Οικονομική

Πέμπτη 11/02/2021

10:30-13:30

Εξ αποστάσεως (Γραπτή)

Σήματα και Συστήματα

Τρίτη 02/02/2021

10:30-13:30

Εξ αποστάσεως (Γραπτή)

Ηλεκτρονική & Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Παρασκευή 05/02/2021

10:30-13:30

Εξ αποστάσεως (Γραπτή)

Μικροοικονομική

Τρίτη 09/02/2021

10:30-13:30

Εξ αποστάσεως (Συνδυασμός Γραπτής & Προφορικής)

Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων

Παρασκευή 12/02/20021

10:30-13:30

Εξ αποστάσεως (Γραπτή)

Μαθηματικά Ι

-

-

Απαλλακτική εργασία

Άλγεβρα και Εφαρμογές

-

-

Απαλλακτική εργασία

Σεμινάριο: MATLAB

-

-

Απαλλακτική εργασία

Σεμινάριο: Αγγλική Ορολογία-Ακαδημαϊκές Δεξιότητες

-

-

Απαλλακτική εργασία