ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (5/11) ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ 5' ΕΞΑΜΗΝΟ

Πραγμαοποιήθηκαν αλλαγές στο ωρολογίο προγράμμα. Οι αλλαγές αυτές αφορούν το 3ο έτος (5ο εξάμηνο)

Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή άμεσα από την Δευτέρα 8/11/2021.

Οι διδάσκοντες θα ενημερώσουν για τις λεπτομέρειες τους φοιτητές μέσω του eclass