ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Α’ ΕΤΟΥΣ

Έναρξη Διδασκαλίας των Μαθημάτων του Α’ Έτους

Προς όλους του Φοιτητές Α Έτους

Η έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διδασκόντων και σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα.

Το Link που απαιτείται για να συνδεθούν οι φοιτητές στο προγραμματισμένο μάθημα, θα ανακοινωθεί στο eclass του κάθε μαθήματος (στο πεδίο «Ανακοινώσεις»).

Για τον λόγο αυτό καλούνται οι φοιτητές να αναζητήσουν στο πεδίο «Ανακοινώσεις» το απαραίτητο υλικό για τη σύνδεση τους στο πρώτο μάθημα.

Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν ακόμα λογαριασμό και κωδικούς για το my-studies (και συνεπώς ούτε για το eclass), το μάθημα θα παραμείνει ανοιχτό (χωρίς δηλαδή να απαιτείται εγγραφή) μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στο πανεπιστήμιο και να ενεργοποιηθούν οι λογαριασμοί του πανεπιστημίου.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα μαθήματα, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στους διδάσκοντες