ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ECLASS - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν είσοδο στην ηλεκτρονική τάξη στην ιστοσελίδα https://eclass.uoa.gr/ χρησιμοποιώντας το username  και password (που όρισαν) κατά την εγγραφή τους, θα επιλέξουν το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός μας https://eclass.uoa.gr/modules/auth/courses.php?fc=978 και θα κάνουν εγγραφή στα μαθήματα του εξαμήνου.

Όλοι οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην ηλεκτρονική τάξη ώστε να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις των διδασκόντων. 
 

Τα μαθήματα Βάσεις Δεδομένων και Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα δε θα πραγματοποιηθούν αύριο (18.10) λόγω ασθένειας της διδάσκουσας