ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 22/11/2021 - 1/12/2021

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας ότι οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή my-studies.uoa.gr κατά το χρονικό διάστημα από 22/11/2021 έως και 1/12/2021 όλο το εικοσιτετράωρο. 

Οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν:

Α) Τα προσφερόμενα μαθήματα του 1ου εξαμήνου σπουδών

Β) Τα προσφερόμενα μαθήματα από τα Υποχρεωτικά Σεμινάρια (3ου εξ.)

Οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν:

Α) Τα προσφερόμενα μαθήματα του 3ου εξαμήνου σπουδών

Β) Τα προσφερόμενα μαθήματα του 1ου εξαμήνου σπουδών (που οφείλουν)

Οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν:

Α) Τα προσφερόμενα μαθήματα του 5ου εξαμήνου σπουδών

Β) Τα προσφερόμενα μαθήματα του 3ου εξαμήνου σπουδών (που οφείλουν)

Γ) Τα προσφερόμενα μαθήματα του 1ου εξαμήνου σπουδών (που οφείλουν)"