ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-21

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας ότι οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή my-studies.uoa.gr κατά το χρονικό διάστημα από 31/3/2021 έως και 14/4/2021
όλο το εικοσιτετράωρο.

Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν:

Α) Τα προσφερόμενα μαθήματα του 2ου εξαμήνου

Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν:

Α) τα προσφερόμενα μαθήματα του 4ου εξαμήνου σπουδών

Β) Τα προσφερόμενα μαθήματα του 2ου εξαμήνου σπουδών (που οφείλουν)