ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: Οδηγίες για τις δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020    

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, ότι οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή του my-studies.uoa.gr κατά το χρονικό διάστημα από 12/04/2020 έως και 25/04/2020 όλο το εικοσιτετράωρο.

Στη δήλωση μαθημάτων οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν τα μαθήματα του Β΄εξαμήνου. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών επισυνάπτουμε φυλλάδιο στο οποίο αναφέρονται κατά σειρά τα βήματα τα οποία θα πρέπει ο κάθε φοιτητής για την ορθή δήλωση των μαθημάτων του. (Πατήστε εδώ για το φυλλάδιο οδηγιών)

Φοιτητής ο οποίος δεν έχει πραγματοποιήσει δήλωση μαθημάτων έχει σαν αποτέλεσμα να μην συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις των βαθμολογιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Γραμματεία δεν θα δεχθεί υποβολή δηλώσεων πέραν των παραπάνω ημερομηνιών. Για το λόγο αυτό, οι φοιτητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν από το Μηχανογραφικό Σύστημα ότι η δήλωση τους έχει πράγματι καταχωρηθεί.