ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας ότι οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή my-studies.uoa.gr κατά το χρονικό διάστημα από 19/10/2020 έως και 25/10/2020 όλο το εικοσιτετράωρο.

Οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν:

Α) Τα προσφερόμενα μαθήματα του 1ου εξαμήνου σπουδών

Β) Τα προσφερόμενα μαθήματα από τα Υποχρεωτικά Σεμινάρια (3ου εξ.)

Οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν:

Α) Τα προσφερόμενα μαθήματα του 3ου εξαμήνου σπουδών

Β) Τα προσφερόμενα μαθήματα του 1ου εξαμήνου σπουδών (που οφείλουν)