ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: Οδηγίες για τις δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2019-2020    

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, ότι οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή του my-studies.uoa.gr κατά το χρονικό διάστημα από 20/11/2019 έως και 06/12/2019 όλο το εικοσιτετράωρο.

Στη δήλωση μαθημάτων οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν τα μαθήματα του Α΄εξαμήνου που αντιστοιχούν σε 28 ECTS. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών επισυνάπτουμε φυλλάδιο στο οποίο αναφέρονται κατά σειρά τα βήματα τα οποία θα πρέπει ο κάθε φοιτητής για την ορθή δήλωση των μαθημάτων του. (Πατήστε εδώ για το φυλλάδιο οδηγιών)

Φοιτητής ο οποίος δεν έχει πραγματοποιήσει δήλωση μαθημάτων έχει σαν αποτέλεσμα να μην συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις των βαθμολογιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Γραμματεία δεν θα δεχθεί υποβολή δηλώσεων πέραν των παραπάνω ημερομηνιών. Για το λόγο αυτό, οι φοιτητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν από το Μηχανογραφικό Σύστημα ότι η δήλωση τους έχει πράγματι καταχωρηθεί.

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές μας ότι σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 163427/Ζ1/18-10-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, οι δηλώσεις των διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έχουν ξεκινήσει από την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 έως την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.

Αντίστοιχα η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2020.

(Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την ανακοίνωση στον υπολογιστή σας)