ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Διγαλάκη, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι άρχισε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 26 Απριλίου 2020, ημέρα Κυριακή. 

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία από τα Α.Ε.Ι. και τις Α.Ε.Α., συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική.


Αμέσως μετά την ολοκλήρωση υποβολής των δηλώσεων θα ξεκινήσει δωρεάν η κατ’ οίκον διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές με επιμέλεια του κάθε εκδοτικού οίκου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 15 Ιουνίου 2020. 
 

Εγκύκλιος