ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΤΨΒ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Ξεκίνησε η αξιολόγηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας eclass όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικές οδηγίες από τους διδάσκοντες.