ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ [ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4777/2021 (Α' 25)]

Σας προωθούμε συνημμένα Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, που αφορά την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε όλα τα προγράμματα σπουδών α’ κύκλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4777/2021