ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021

Η Συνέλευση του Τμήματός μας κατά τη συνεδρίαση της 19/05/2021 αποφάσισε τα εξής για την εξεταστική του Εαρινού εξαμήνου 2021: 
°    η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου 2021 είναι η 11/06/2021,
°    η εξέταση κάθε μαθήματος θα γίνει με απόφαση του διδάσκοντα με έναν από τους εξής τρόπους ή με συνδυασμό τους: εξ αποστάσεως (γραπτά ή προφορικά), με απαλλακτική εργασία, δια ζώσης, 
°    η έναρξη των εξετάσεων θα γίνει στις 22 Ιουνίου 2021.
Οι φοιτητές θα ενημερωθούν έγκαιρα με νέα ανακοίνωση για το πρόγραμμα της εξεταστικής και τον τρόπο εξέτασης κάθε συγκεκριμένου μαθήματος.