ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων προφύλαξης από τη διάδοση του κορωνοϊού στο Τμήμα μας, από τη Δευτερα 16/3/2020 και για όσο διάστημα απαιτηθεί, η λειτουργία της Γραμματείας προσαρμόζεται ως εξής:

  1. Όλα τα αιτήματα και ερωτήματα προς τη Γραμματεία θα γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω email.
     
  2. Παραλαβή πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων θα γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν συνεννόησης και σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί με τον αιτούντα.
     
  3. Η πόρτα της Γραμματείας θα παραμείνει κλειστή για όσο απαιτηθεί, και θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την επιστροφή στην ομαλή λειτουργία.