ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

 

Από Γραμματεία Κοσμητείας Σ.Θ.Ε.

 

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητή κ. Ι. Εμμανουήλ αναρτάται το συνημμένο έγγραφο που αφορά το θέμα.