ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 22-23 (4-3-23 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκίνησαν την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου σύμφωνα με την Δ έκδοση του ωρολογίου προγράμματος που ανακοινώθηκε στη σελίδα Ωρολόγιο Πρόγραμμα (έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές ώστε να διευκολυνθούν οι φοιτητές)

Καλείστε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-class) σε κάθε μάθημα που θα παρακολουθήσετε, διότι οι διδάσκοντες αναρτούν εκεί απαραίτητη ενημέρωση για τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, τόσο σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος όσο και σχετικά με τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες που πραγματοποιούνται τα μαθήματα. Ειδικά για μαθήματα που περιλαμβάνουν εργαστηριακό μέρος ενδέχεται να δημιουργούνται επιπλέον εργαστηριακές ομάδες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, αναλόγως του εργαστηριακού φόρτου κάθε μαθήματος.

Επισημαίνεται ότι η υποχρέωσή σας να δηλώσετε στην ηλεκτρονική γραμματεία (https://my-studies.uoa.gr/) τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε είναι ανεξάρτητη από την εγγραφή σας στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση βαθμών σε μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής γραμματείας. Συνεπώς πρέπει να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του τμήματος ώστε να ενημερωθείτε εγκαίρως σχετικά με την έναρξη και την προθεσμία υποβολής δήλωσης μαθημάτων.