ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με εγκυκλίους της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων – Τμήμα Διδακτικών Συγγραμμάτων και του Υπουργείου Παιδείας :

α) η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, και

β) ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές η Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω προθεσμίες ισχύουν και για την δήλωση - διανομή συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες.

Εκ της γραμματείας του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας