ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι το μεταπτυχιακό αντικείμενο σπουδών «Επαυξημένες Κειμενικές Σπουδές» έχει ενταχθεί ως διακριτή ειδίκευση σπουδών του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες», το οποίο συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, και Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».


Το ΚΠΜΣ «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες» αναμένεται να δεχτεί φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΚΠΜΣ: https://dh-el.arch.uoa.gr/ ή να απευθύνουν ερωτήματα στο e-mail  dh[at]uoa[dot]gr.