Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘ?

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ:...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 - 2020

Σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων για τους φοιτητές. Παρακαλώ δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Το πρόγραμμα εξετάσεων για το εαρινό εξάμηνο φαίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο, Έναρξη 24.6

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Διγαλάκη, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι άρχισε η διαδικασία υποβολής δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 26 Απριλίου 2020, ημέρα Κυριακή. Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία...

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επισυνάπτεται η απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Στο ΦΕΚ 1271/9-4-2020 Τεύχος Β' καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 λόγω των εκτάκτων αναγκών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση του Covid-19.

Στην...

[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ] ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, ότι οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή του my-studies.uoa.gr κατά το χρονικό διάστημα από 12/04/2020 έως και 25/04/2020 όλο το εικοσιτετράωρο.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Προσωρινή λειτουργία Γραμματείας

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (UPDATED)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο και η έναρξη μαθημάτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Τα μαθήματα Φυσική ΙΙ, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Διοίκηση Καινοτομίας/Τεχνολογίας θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 17/2 στο Αμφιθέατρο (Α/Θ). Τα υπόλοιπα μαθήματα θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 24-27/2 

 

Η τελική έκδοση του...

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασης της 30ης Ιανουαρίου 2020 αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων, με πλήρη ή μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων, ως εξής:

 

Μαθηματικά ΙΙ (6 ώρες ανά εβδομάδα)

Πιθανότητες και Στατιστική (4 ώρες ανά εβδομάδα)

Διακριτά...